ติดต่อเรา


โรงเรียนบ้านปางคอม  
หมู่ 6  ตำบลเชียงกลม  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  
โทร.042870341
E-mail : pangcom@loei1.go.th

Comments